KÄYTTÖEHDOT

Luovanet Oy:n verkkopalvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Avaamalla Luovanetin world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tämä www-palvelu sisältää © Luovanet Oy:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Luovanetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Sivuilla esitettyjä ajatelmien ja tekstien kopioiminen yrityksen sisäiseen käyttöön sallitaan kohtuullisessa määrin edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Luovanetin www-palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Luovanet Oy varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia world wide web -palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Luovanet Oy pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Luovanet Oy ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä. Luovanet Oy ei myöskään vastaa tässä world wide web -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisita tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä vahingoista. Luovanet Oy ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä Luovanetin www-palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Luovanet Oy ei tarkista www-palveluunsa kuuluvien tuote- tai palveluesittelysivustojen käyttäjien lähettämän tai ylläpitämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Mikäli lähetät tähän www-palveluun aineistoa vastaat itse lähettämäsi aineiston käyttöön ja levittämiseen liittyvistä tekijänoikeudellisista vastuista sekä aineiston julkaisemisesta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista, henkisistä ja fyysisistä seuraamuksista. Luovanet Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Luovanet Oy ei luovuta tämän world wide web -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

Luovanet Oy« Siirry takaisin
© 2018 Luovanet Oy| Soidinkatu 2 87500 Kajaani| Puh. (08) 522 0110| Email: info@luovanet.fi| Käyttöehdot

Luovanet toimii osana Forest Agency -markkinointitaloa. Teemme yhteisvoimin asiakkaidemme markkinoinnista, sähköisestä viestinnästä ja liiketoiminnasta tehokkaampaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kajaanissa, Helsingissä ja Kuopiossa.

Lue lisää osoitteessa www.forestagency.fi